Pàgina:  1  2  ()
Cursos 
M11-Seguretat i alta disponibilitat 2011-12Aquest curs requereix una clau d'inscripció
M5-Fonaments de maquinari (2011-2012)Aquest curs requereix una clau d'inscripció
M4-Llenguatge de marques (2011-12)Aquest curs requereix una clau d'inscripció
Formació i Orientacio Laboral
Empresa i emprenedors 2011-12
ASIX M1 UF2 - Gestió de la informació i recursos en xarxaAquest curs requereix una clau d'inscripció
ASIX M1 UF1 - Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic
ASIX_M6_UF2 - Automatització de tasques i llenguatges de guions
ASIX_M6_UF1 - Administració avançada de Sistemes Operatius
ASIX M3 UF3 - Estructures de dades dinàmiques i fitxers
ASIX M3 UF2 - Disseny modular i recursivitat
ASIX M3 UF1 - Programació estructurada
ASIX_M8_UF4 - Serveis d'Audio i Vídeo
ASIX_M8_UF3 - Correu electrònic i missatgeria
ASIX_M8_UF2 - Serveis Web i de transferència de fitxers
ASIX_M8_UF1 - Servei de noms i configuració automàtica
ASIX_M7_UF3 - Administració Avançada de Xarxes
ASIX_M7_UF2 - Administració de dispositius de Xarxa
ASIX_M7_UF1 - Introducció a les Xarxes
Tutoria ASI/ASiX